top of page
Working Together

Yön Belirleme

Takım Çalışması

İletişim

İşbirliği Geliştirme

Sonuç Odaklılık

Yaratıcılık ve Girişimcilik

Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme

Farklılıklara Uyum ve Yönetme

Müşteri Duyarlılığı

Aidiyet Duygusu

İşe Alım Süreci

 

KOİNS olarak, işe alım süreçlerimizde en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturur. Hangi departman için değerlendirilirse değerlendirilsin, adaylarımızın aşağıdaki on ana yetkinliğe sahip olması önemlidir. 

Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza ilgili şirketimiz tarafından iş teklifi yapılır ve pozisyona uygun bulunan aday çalışmaya başlar. Burada hedefimiz, kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerini sağlamaktır.

Kendini ve çalıştığı kurumu ileriye taşıyacak, motivasyonu yüksek, nitelikli, yaratıcı ve dinamik takım oyuncularını KOİNS ailesine katmak en büyük amacımızdır.

Şirketimize

info@koins.com.tr 

adresine CV'nizi göndererek başvuru yapabilirsiniz.

bottom of page