top of page

Yürüyen Merdivenler ve Yollar

KOİNS YÜRÜYEN MERDİVEN SİSTEMLERİ (Özel projelerinizde 24°, 25° ve 27° eğimli sistemler mevcuttur.)

Yürüyen merdiven sistemleri insan naklinde her yönüyle emsalsiz bir vasıtadır. Yürüyen merdivenlerin özellikleri arasında az yer kaplaması, güvenilirliği, büyük kitlelere aynı anda ve kesintisiz hitap etmesi, hızı, zaman tasarrufu ve dış görünümünün estetiğini sayabiliriz. Yürüyen merdiven sistemlerinin aynı zamanda asansör sistemleriyle de desteklenmesi gerekir. Bunun nedeni çok yaşlı, çocuk arabalı ya da bedensel engelli kimselerin basamak seçerken zorluk çekmeleridir. Bu özel durumlar için yürüyen merdiven sistemleri üretilmekle birlikte yaygın değildir.

KOİNS Yürüyen merdiven sistemleri, insan trafiğinin yoğun olduğu açık / kapalı kamu alanlarında, en kısa sürede, en fazla insanın taşınması için kullanım kolaylığı ve emniyet sağlar. Mimari yapıların kullanım amacına yönelik döngü mantığında tasarlanan KOİNS Yürüyen Merdiven Çözümleri, mimari alanın yapısı, büyüklüğü ve alan seçimi gibi fonksiyonel kullanım koşullarına göre tasarlanır.

Bina trafiğinin yoğun olduğu iş merkezleri, alışveriş merkezleri, hava alanları, metrolar, hastaneler ve yaya geçitleri gibi insan yoğunluğunun yüksek olduğu kamusal alanlarda, KOİNS Yürüyen Merdiven Sistemleri kesintisiz- hızlı- güvenli- tasarruflu ve estetik çözümler sunar.

KOİNS YÜRÜYEN MERDİVEN ÇALIŞMA SİSTEMİ

Dış ortam için üretilen yürüyen merdivenlerin en önemli özelliği korozyona karşı yüksek kalitede ve dayanıklı malzemelerle üretiminin gerçekleştirilmesidir. Yürüyen merdiven sistemlerini iki farklı kategoriye ayıran diğer fark korkuluk sistemleridir. Kapalı alanlar için üretilen yürüyen merdivenler için korkuluk sistemi malzemesi olarak cam kullanılırken; açık alanlar için yürüyen merdiven korkuluk sistemi paslanmaz çelik levhalardan üretilir.

Yürüyen merdivenlerin genel boyutlarını bazı değişken parametreler belirler. Yürüyen merdiven hesaplaması tırmanma açısı, tırmanma yüksekliği, basamak genişliği ve hızı gibi değişken parametrelere göre projelendirilir. Hız ve basamak genişliği taşıma kapasitesi ile doğru orantılıdır.

KOİNS Proje ve Ar-Ge ekipleri tarafından bina trafiğine ve taşıma kapasitesine göre yürüyen merdiven ölçüleri hesaplanarak, mekâna özel çözümler tasarlanır. Yürüyen merdiven ölçüleri tırmanma yüksekliğine, bağlantısı yapılacak kotun dikey mesafesine ve tırmanma açısına (standart 30° veya 35°) göre hesaplanarak projelendirilir.

HER PROJEYE ÖZEL YÜRÜYEN MERDİVEN ÇÖZÜMLERİ

Bina trafiği ve taşınan insan sayısının mimari projelerde doğru yönetimi, KOİNS Proje Yönetim Ekibi' nin farklı uzmanlık alanlarındaki bilgi ve deneyimiyle, her projeye özel yürüyen merdiven çözümlerine dönüşür.

Tren istasyonu, havaalanı, metro, stadyum, yaya geçiti gibi ağır kullanım şartlarına dayanıklılık gösteren KOİNS Yürüyen Merdiven Sistemleri, her ortam ve koşulda çalışan, ağır yük merdiven (Heavy Duty) özelliğine sahiptir. Zorlu hava şartlarına karşı sıcak daldırma işlemi görmüş galvaniz gövdesi ve çelik telden üretilen el bantları işletme maliyetleri açısından avantajlıdır.

Yoğun insan trafiğinin seyir halinde olduğu alanlarda teknik sorunlar belirmeden yolcu güvenliğini arttıran ve sistemin güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlayan KOİNS yürüyen merdiven emniyet sensör teknolojisi ile güvenlik en üst düzeyde sağlanır.  

KOİNS Yürüyen Merdiven %90 yerli sanayi üretimi, Ar-Ge ve inovasyon alt yapısını geliştirmeye yönelik yatırımları ile pazarda yüksek kaliteli ve güvenilir sistem ürünlerini en kısa termin süreleri ile sunar.

Image by Wyron A

YÜRÜYEN MERDİVEN YERLEŞİM PLANLARI

Yürüyen merdivenler yerleşim sahasının durumuna göre paralel veya çapraz olarak kurulabilir. Her iki durumda da yukarı çıkış ve aşağı iniş tesisleri yan yana veya birbirinden belirli bir uzaklıkta ayrık olabilir. Tek bir yürüyen merdivenin yeterli olmadığı durumda üçüncü bir tesis çok kademeli paralel düzende kurulabilir. Tesisler yoğun trafik yönünden kullanım esnekliğine sahiptir.

Yürüyen merdivenlerin kullanım sahasına konumlandırılmasında şu faktörler önemlidir:

a) Bina yapısı

b) Trafik akış yönü

c) Trafik hacmi

d) Uygulama alanı (ticari sektör, toplu taşımacılık)

e) Özel müşteri istekleri

Tüm bu etkenler dikkate alındığında, kapalı veya açık alanlarda kurulması planlanan yürüyen merdivenlerin düzenleme şekilleri şu şekildedir:

1- Tek Ünite

2- Sürekli Düzen

3- Ayrık Düzen

4- Paralel Ayrık Düzen

5- Çapraz Sürekli Düzen

TEK ÜNİTE

Tek ünite iki katı birbirine bağlar. Genelde tek yönlü trafik akışının olduğu yerlerde kullanılır. Trafik akışına göre yürüyen merdivenin yönü esnek olarak ayarlanır, örneğin bir iş merkezinde sabahları yukarı, akşamları ise aşağı yönde akış sağlanabilir.

Tek ünite yürüyen merdiven çizimi aşağıdadır.

SÜREKLİ DÜZEN

Bu düzenleme genelde üç veya daha çok sayıdaki katı birbirine bağlamada kullanılır. Ayrık düzene göre daha fazla yer kapladığı için işyeri açısından pek uygun olmasa da kullanıcıların daha rahat ve hızlı hareketini sağlar.

Sürekli düzen yürüyen merdiven çizimi aşağıdadır.

1.png

AYRIK DÜZEN

Bu düzen kullanıcıların hareketleri sırasında vakit kaybına neden olur, fakat sürekli düzene göre az yer kapladığı için daha uygundur.

Ayrık düzen yürüyen merdiven çizimi aşağıdadır.

2.png

PARALEL AYRIK DÜZEN

Bu düzen genelde yüksek trafik hacmine sahip iş yerleri ve toplu ulaşımın çok yoğun olduğu yerlerde kullanılır. Trafik akışının yönü paralel üniteler için trafik yoğunluğuna göre aynı ve ters yönde düzenlenebilir.

Paralel ayrık düzen yürüyen merdiven çizimi aşağıdadır.

3.png
4.png

ÇAPRAZ SÜREKLİ DÜZEN

Bu düzenin daha çok idari binalarda, toplu taşımanın yoğun olduğu yerlerde ve katlar arası ulaşım süresinin minimum olması istendiğinde kullanılması uygundur.

Çapraz sürekli düzen yürüyen merdiven çizimi aşağıdadır.

5.png

En yaygın yerleşim şekli çapraz düzenlemedir. Alışveriş merkezleri ve mağazalarda kullanıldığında yolcuların kat ve ürünleri rahat bir şekilde görmelerini ve ayrıca yürüyen merdivenler arası trafik akış süresini kısaltır. Paralel yerleştirme ise iyi bir trafik kabiliyetine sahiptir ve çoklu paralel düzenleme ise maksimum sayıdaki yolcunun minimum sürede ulaşımı olanağını sağlar. Yürüyen merdivenler üst üste kurulunca yerden kazanç sağlanır, taban alanından en etkin şekilde faydalanılır. Yapıda mimari değişikliğe gerek kalmaz. Birbirinden ayrı çapraz düzenlenen yürüyen merdivenlerde, merdiven kullanmak isteyenler ve merdiveni terk edenler arasında izdiham olmamasına rağmen, durumun sakıncası ya aşağıya ya da yukarıya tek yönlü yolcu taşıyabilmesidir.

KOİNS Yürüyen Merdiven Sistemleri Neden Tercih Edilmeli?

KOİNS orta desteğe izin vermeyen mimari alanlara özel çözümler sunar.

KOİNS Avan Proje Uygulama Ekibi, her mimari alana uygun ‘Avan Proje’ hazırlar.

KOİNS EN 115-1 standardına bağlı şartlara uygun ürünler tasarlar.

KOİNS mekân tipine göre IP değerlerini göz önünde bulundurarak ürün temin eder.

Ağır Çalışma Koşullarına Uygunluk (Heavy Duty) kriterlerine uygun üretim yapar.

Zorlu iklim koşullarına ve korozyona karşı galvaniz gövde seçimi yapar.

Paslanmaz çelikten üretilen el bantı ile uzun süreli dayanıklılık sağlar.

28 kullanım noktasında emniyet sensörleri (switch) ile tam emniyet sağlar.

“Programlanabilir Lojik Kontrol” (PLC) Sistemi sunar.

“Merkezi Denetleme Kontrol ve Veri Toplama” (SCADA) Sistemi ile uzaktan erişim sağlar.

Rejeneratif Tahrik Sistemleri sunar.

CE Kalite Güvence Modül Belgeli ürünler sağlar.

Anti-vandal belgeli ürünler sunar.

ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Belgesi sahibidir. 

Image by Graham Klingler
Image by Leon Seibert
bottom of page